Uvodna stran
Šolanje
Aktivnosti
Reference
Moja SWOT analiza
Curriculum vitae
Za kolege
Vaje
Moj emajl
SWOT

SWOT analiza je analiza prednosti, pomanjkljivosti, priložnosti in groženj (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats).  Uporablja se predvsem v podjetništvu v namen načrtovanja strategij, lahko pa jo uporabimo tudi v lastni - samoanalizi pred začetkom kakšnega projeka. V bistvu gre za metodo, ki le strukturira to, kar sicer običajno sami že intuitivno počnemo - preverjamo, kje smo dobri, slabi, kaj lahko naredimo in kaj nam grozi.

Tako sem to metodo uporabil zase (kot bodočega strokovnjaka) tudi jaz in prišel do naslednjih ugotovitev, ki jih še vedno dopolnjujem, saj vsak dan o sebi izvem kaj novega...

Moje pomembnejše prednosti so:
        široka razgledanost, znanja in izkušnje na različnih področjih psihologije,
        sposobnost uporabe računalnika,
        znanje angleščine,
        sposobnost vodenja skupin (tudi skozi daljše časovne obdobje),
        sposobnost skupinskega dela,
        sorazmerno dobro poznavanje psihologiji sorodnih strok,
        pripravljenost prevzemati odgovornost,
        sposobnost sodelovanja z različnimi profili pri skupinskem delu,
        zvedavost,
        veliko izkušenj pri delu z otroki, mladostniki in študenti različnih strok,
        izkušnje z mentorstvom mlajšim oziroma manj izkušenim na različnih področjih,
        komunikacijske spretnosti,
        sposobnosti nastopanja,
        visoka sposobnost analitičnega in sintetičnega mišljenja,
        sposobnost dela pod pritiskom,
        aktivna ambicioznost,
        senzibilnost.

Moje pomembnejše pomanjkljivosti so:
        slabo znanje tujih jezikov (razen angleščine),
        nagnjenost k permisivnemu vodenju skupin,
        težave pri diskriminaciji podrejenih,
        malo izkušenj pri delu z odraslimi,
        težave pri sprejemanju dokončnih odločitev,
        veliko število interesov, ki me omejuje pri poglabljanju vanje,
        perfekcionizem, ki zavira mojo željo po delu in zaradi njega obremenjujem ljudi v okolici,
        formalna odgovornost zmanjša mojo storilnost,
        visoka stopnja dvoma vase,
        visoka stopnja ignorance aktualnih družbenopolitičnih dogajanj,
        težave pri primernem odzivanju na agresijo,
        premalo znanstvenoraziskovalnega dela,
        slabo poznavanje računalniškega programiranja,
        nisem še objavil znanstvenoraziskovalnega članka.

Moje priložnosti so:
        delo na interdisciplinarnem področju,
        dinamično delo,
        jezikovno izobraževanje,
        znanstvenoraziskovalno delo,
        dodelava zdravega perfekcionizma.

Grozi mi:
        delo na področju, ki me ne zanima (in obstanek na njem),
        napačna presoja prioritet,
        napačna izbira področja, na katerem bom delal,
        ergomanija,
        težave pri ponovnem začenjanju "z ničle", saj sem tekom študija veliko dosegel.

Uvodna stran Šolanje Aktivnosti Reference Moja SWOT analiza Curriculum vitae Za kolege Vaje Moj emajl